Vroeger stond dit pad bekend als het Zevenwoudenpad. Waarom het pad zo nodig van naam moest veranderen heb ik tot nu toe niet kunnen ontdekken. Duidelijk is dat het begrip woudenpad niet opgaat voor het noordelijkste gedeelte: Van Lauwersoog tot aan Dokkum is er geen woud te bekennen. Hooguit wat boompjes die de vaak stevige wind bij de Waddenkust manmoedig trotseren. Neemt niet weg dat ook het open Friese zeekleigebied zijn eigen schoonheid heeft. Na tien keer de Elfstedentocht gefietst te hebben in de jaren zeventig en tachtig ben ik vorig jaar begonnen Friesland wandelend te verkennen. Daarvoor liep ik ook wel veel, maar dan meestal in de omgeving van Oldeberkoop of in Drenthe. Ook op de motor heb ik Friesland al een paar keer goed leren kennen, Ben nog niet zo lang geleden zo dicht mogelijk langs de kust gereden en dat had wel wat. Het grote verschil met wandelen is dat je het landschap toch minder in je opneemt op de motor en zelfs op de fiets heb ik gemerkt. Een aantal ‘steden die ik op de fiets bezocht had, kwamen mij soms totaal niet bekend voor. Lopend kom je vaak op een totaal andere manier de dorpen en steden binnen dan op de motor. Maar beide heeft zijn charme. In ieder geval is het Friese Woudenpad een pad met veel landschappelijke variaties. Want van het open zeekleigebied duik je na Dokkum de Dokkumer Wouden in, een ’slagenlandschap’ met lintbebouwing en langgerekte kavels met elzenhagen (las ik op internet). Ten zuiden van Drachten begint het eigenlijke gebied van De Wâlden: zandruggen met daartussen de riviertjes Het Koningsdiep, de Tsjonger en De Lende. Na het Drents – Friese woud kom je dan nog door het gebied de Rottige Meenthe met veenontginningen.

De tocht eindigt in Steenwijk, maar dan zijn we al 147 km verder. Het Friese Woudenpad kent ook nog een paar varianten, maar dat vind ik persoonlijk niks. Een pad is voor mij een pad waarbij je van A naar B loopt: Van Lauwersoog naar Steenwijk dus. Ik ben benieuwd.

Karst

Trajecten

01. Van Lauwersoog naar Dokkum

02. Van Dokkum naar Skûlenboarch

03. Van Skûlenboarch naar Ureterp (Oerterp)

04. Van Ureterp naar Hoornsterzwaag

05. Van Hoornsterzwaag naar Vledderveen

06. Vledderveen naar Steenwijk

Alle trajecten Friese Wouden pad

Back to Top