Inleiding Sint Odulphuspad 260 km

Waar Odulphus geboren werd, is niet bekend. De een plaatst het in Noord-Frankrijk, de andere in Oirschot. Wel bekend is dat hij na zijn priesterschap in de Oirschotse parochie (dat viel onder de bisschop van Luik) naar Utrecht ging om daar te leven als kanunnik of Augustijner koorheer in de kloostergemeenschap van het bisdom. Daar ontwikkelde hij zich tot een overtuigd prediker. Bisschop Frederik van Utrecht zond Odulphus vervolgens uit naar Friesland waar hij het werk van de missionarissen Willibrord, Bonifatius en Liudger kon voort zetten. In zijn standplaats Stavoren stichtte hij een kanunnikenkapittel waaruit later een Benedictijner klooster voortkwam dat naar hem werd vernoemd (Sint-Odulphusabdij). Deze heeft tot in de 15e eeuw bestaan. Zijn laatste jaren bracht hij door in Utrecht. In 854 had hij daar een doorslaggevende stem bij de benoeming van bisschop Hungerus (van 854 tot 866). Bekend is dat tijdens de ambtsperiode van Hungerus Odulphus is gestorven. Een exact jaar is niet bekend..

Het Sint Odulphuspad is uitgezet in zuidwest Friesland en is een eerbetoon aan Odulphes, Hij maakte hier indruk en in zijn naam ontstonden er verschillende kloosters en uithoven:  Een uithof is een op het platteland gelegen boerderij of hoeve behorend bij een klooster of abdij. De uithof is bestemd voor agrarische activiteiten zodat het klooster zelf zich kan blijven richten op zijn godsdienstige taken.

Citaat uit mijn wandelboekje: Het Sint Odulphuspad brengt de nalatenschap van Odulphes weer tot leven. Deze eigentijdse wandelroute van ruim 260 kilometer brengt je in vijftien trajecten langs (verdwenen) kloosters, kerken, heuvellandschappen met bossen en schitterende meren. Ook kom je door zeven van de Friese elf steden, wandel je over de mooie en deels onverharde paden en geniet je van dit bijzondere erfgoed.  Ik heb verdwenen maar tussen haakjes gezet, omdat anders de indruk gewekt kan worden dat er niets meer te zien is.

De route is onderverdeeld in 15 trajecten die variëren van maximaal 21 tot minimaal 15 kilometer. Omdat ik gewend ben steeds zo’n 25 kilometer per dag te lopen doe ik er minder dan 15x over. Wel zal ik bij de beschrijving de in het boekje aangegeven trajecten respecteren. Voor latere wandelaars van deze route is het dan wat gemakkelijker om route te volgen. Wel zult u straks opmerken dat ik de tweede etappe eindig op dezelfde datum dat ik de derde begin. De derde etappe loop ik namelijk op twee verschillende dagen. Dat gaat met meerdere etappes gebeuren. Alleen bij de wat langere trajecten, zoals de eerste, stop ik aan het eind. Mar ach, het wijst zich vanzelf en hoe het precies loopt (of liever gezegd hoeveel ik per dag ga lopen ) zien we wel. Ik wens u mede namens mijn vrouw Saakje veel plezier met de cultuurhistorische verhalen rond het Sint Odulphuspad.

Karst A. Berkenbosch

Trajecten

1 Van Bolsward naar Oudega

2 Van Oudega naar Molkwerum

3 Van Molkwerum naar Rijs

4 Van Rijs naar Sloten

5 Van Sloten naar de kruising Skouleane-Oude Balksterweg

6 Vanaf kruising Oude Balksterweg – Skouleane naar It Heidenskip

7 Van It Heidenskip naar Blauhús

8 Van Blauhús naar Boazum

9 Van Boazum naar Baard

10 Van Baard naar Reahûs

11 Van Reahûs naar Bolsward

Back to Top